Visselblåsning

 

På Hedin Mobility Group strävar vi efter att ha öppna och transparenta arbetsplatser där missförhållanden inte ska förekomma. Vår visselblåsartjänst erbjuder en plattform för att rapportera misstänkta missförhållanden som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Det ger oss, som företag, möjlighet att förebygga eller korrigera eventuella felaktigheter.

Du spelar en avgörande roll i att lyfta fram eventuella farhågor om potentiellt felaktigt beteende, oavsett om det rör sig om etiska överträdelser, överträdelser av lagar eller betydande säkerhetsrisker. Även om bevis inte krävs måste alla rapporter göras i god tro.

Du kan lyfta fram dina farhågor anonymt genom vår rapporteringskanal, som hanteras av en tredjepartsleverantör, WhistleB.

Gå till WhistleB

Rapporteringskanal

WhistleB

WhistleB säkerställer visselblåsarens anonymitet. Tjänsten är separat från organisationens IT-miljö och spårar inte IP-adresser eller annan data som skulle kunna identifiera den som rapporterar ett ärende. – WhistleB