Om Hedin Parts

Hedin Parts är en logistikparter, global distributör och grossist av reservdelar och förbrukningsartiklar inom fordonsindustrin, med rötter i den svenska bilindustrin. Som en del av Hedin Mobility Group hanterar vi reservdelsförsörjningen och logistiken för flera av koncernens olika bilmärken.

Vår målsättning är att ge importörer, logistikpartners, återförsäljare och verkstäder förutsättningar att uppnå högre intäkter, lägre kostnader och nöjdare kunder. Med lång erfarenhet, hög kapacitet och automatiserade lagersystem förverkligar vi detta genom en kontrollerad process och effektiv lagerhantering – för att i nästa steg erbjuda en hög servicegrad på logistiktjänster och försörjning av fordonsdelar till ett globalt nätverk av kunder.

Bolagsstruktur

Hedin Parts är ett helägt dotterbolag till Hedin Mobility Group och har sitt huvudkontor i Nyköping tillsammans med det centrala logistik- och distributionscentret. Hedin Parts har dotterbolag med försäljningskontor i USA, Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Även bolagen Interwheel och Hedin Recycled ingår Hedin Parts och Hedin Mobility Group.

Finansiell information

Som dotterbolag finns Hedin Parts med som en del i Hedin Mobility Groups centrala års-, delårs- och hållbarhetsrapporter.

Under "Financial" på hedinmobilitygroup.com kan du läsa om koncernens verksamhet samt ta del av finansiell information och hållbarhetsrelaterade resultat.

Läs och prenumerera på nyheter från Hedin Parts

På sidan PRESS OCH NYHETER kan du läsa de senaste nyheterna och pressmeddelandena från Hedin Parts. Här kan du också registrera dig för att prenumerera på våra nyheter och pressmeddelanden. 

En del av Hedin Mobility Group

Hedin Parts är en del av Hedin Mobility Group som har skapat värde för kunder, anställda och andra intressenter i snart 40 år. Idag är koncernen en av Europas största mobilitetsleverantörer med över 12 500 medarbetare och verksamhet i 14 länder. Hedin Mobility Groups verksamhet sträcker sig från import och distribution av fordon och reservdelar, via fordonsåterförsäljning och mobilitetslösningar, till bildemontering och återvinning av reservdelar.

Läs och prenumerera på nyheter från Hedin Mobility Group

På hedinmobilitygroup.com kan du läsa de senaste pressmeddelandena och nyheterna från vår koncern. Här kan du också registrera dig för att prenumerera på pressmeddelanden, nyheter och finansiella rapporter från Hedin Mobility Group.